Vad innebär varumärkesskydd?

Har man skapat ett unikt varumärke som man kan tjäna pengar på, är det av yttersta vikt att skydda det så att ingen annan kan kopiera ens idé. Det är därför varumärkesskydd existerar. Genom att ansöka om varumärkesskydd kan man få ensamrätt på idén i tio år. Man har möjlighet att senare förlänga tioårsskyddet om och om igen. Skulle någon annan bryta mot skyddet riskerar denne böter eller till och med fängelsestraff.

Typer av varumärkesskydd
Ett varumärkesskydd kan sättas på ett varumärke som uttrycks grafiskt. Det är inte nödvändigtvis bara ord utan även en figur eller en viss form. Det kan vara både ett ord eller flera, alternativt siffer- eller bokstavskombinationer. Exempel på varumärkesskyddade ord är osten Herrgård® eller LG®. Skulle man skapa en herrgårdsliknande ost, får man alltså välja ett annat namn! Man kan också skydda figurer, eller skydda sitt varumärke som en kombination av namn och typsnitt. Det är också möjligt att skydda en melodi, som då ska kunna återges i notskrift.

Hur registrerar man varumärke?
Innan man skyddar sitt varumärke är det viktigt att man tar hjälp av någon som har stor kunskap inom området och vet hur du bäst skyddar din idé. Det är bra att söka på internet för mer information, exempelvis hittar man på http://bjerken.se/se/ bra info. När man noga har utformat och tänkt igenom sin idé, gör man ansökan om varumärkesskydd hos Patent- och registreringsverket. Vill man skydda sin produkt även i utlandet, kan man sedan gå vidare till WIPO, som är en internationell motsvarighet.